Uddevalla kommun vill stabilisera Lyckornavägen

Uddevalla kommun vill stabilisera Lyckornavägen i Ljungskile. Foto: Gustav Löfstrand

Den skredshotade Lyckornavägen i Ljungskile skall äntligen säkras. Kommunen har i dagarna ansökt om statsbidrag från myndigheten för samhällsksydd och beredskap för detta ändamål och en sträcka om 400 meter berörs i projektets första etapp.

Det är slänterna utmed Bratteforsån längs med Lyckornavägen i Ljungskile som behöver stabiliseras. Detta på grund av den rasrisk som föreligger här. Problemet har varit känt sedan 90-talet och aktualiserades åter under 2014 i samband med den planerade tennisbanan. De mätningar som utfördes i samband med detta påvisade att skredrisken var betydligt större än kommunen tidigare trott.

Uddevalla kommun har nu skickat in en ansökan om statsbidrag till myndigheten för samhällsskydd och beredskap med syftet att minimera rasrisken och säkra vägen. Ett eventuellt ras i området skulle eventuellt resultera i att en del av Lyckornavägen dras med ned i ån.

För att garantera säkerheten såväl som framkomligheten längs med vägen önskar kommunen genomföra schaktningar såväl som att upprätta erosionsskydd vid ån, ett arbete som planeras att utföras i tre etapper. Det område som berörs av första etappen är åns västra sida, ett område om 400-meter, från vägbron där Lyckornavägen korsar Bratteforsån och fram till Ljungåsvägen.

Då området kring Bratteforsån är ett Naturskyddsområde samt ett Natura 2000-område så kommer detta innebära visst krångel för kommunen då de behöver ansöka om tillstånd från miljödomstolen för att få utföra arbeten i själva Bratteforsåns vatten, något som kommunen planlagt till hösten.

När arbetet påbörjas är i dagsläget oklart, detta då myndigheten för samhällsskydd och beredskap inte kommer att lämna något besked rörande stadsbidrag innan Miljödomstolen lämnat klartecken för att få utföra arbete i ån.

Martin Mengwall
martin.jl17@edu.ljungskile.org

Lämna ett svar