Kollektivtrafiken före, efter och under Berlinmuren

  1989 den 9 november föll Berlinmuren. Muren som hade delat in en stad i två delar, till en östlig och en västlig del. Detta gjorde att kollektivtrafiken också delades upp. Vi har träffat Axel Mauruszat som jobbar på BVG, ett av kollektivtrafikbolagen i Berlin. Vi har även träffat Per Nyman  som har besökt Berlin … Fortsätt läsa Kollektivtrafiken före, efter och under Berlinmuren